Ing. Michal Jakšík

kandidát č. 6 – Staré Město manažer Osobní informace:

 • Jméno a příjmení: Michal Jakšík
 • Datum narození:   22. listopadu 1980
 • Stav: ženatý, 2 dcery
 • Bydliště: Staré Město
 • E-mail: jaksik@seznam.cz

Veřejné funkce:

 • 2012– 2016          člen Výboru pro vnější vztahy Zastupitelstva Zlínského kraje
 • 2010 – doposud    člen Finančního výboru Zastupitelstva města Staré Město
 • 2009 – 2010         člen Výboru partnerství měst Zastupitelstva města Staré Město
 • 2006 – 2010        člen Komise bytového hospodářství Rady Statutárního města Zlín
 • 2002 – 2006        člen Komise cestovního ruchu Rady Statutárního města Zlín
 • 2002 – 2006       člen Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Statutárního města Zlín

Politické funkce:

 • 2010 – 2017       člen oblastní rady OS ODS Uherské Hradiště
 • 2010 – 2018       předseda MS ODS Staré Město
 • 2009 – 2010       místopředseda MS ODS Staré Město
 • 2003 – 2005       předseda Regionálního klubu Mladých konzervativců Zlínského kraje
 • 2003 – 2004       Oblastní manažer ODS Zlín
 • 2000 – doposud   člen ODS

Dosažené vzdělání:

 • 2000 – 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Konstrukce technologických zařízení, ukončeno státní závěrečnou zkouškou, dosažený titul inženýr
 • 1995 – 2000 Střední průmyslová škola polytechnická ve Zlíně, ukončeno maturitní zkouškou