optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
ODS Staré Město - Co se nám podařilo a nepodařilo
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Co se nám ve volebním období 2010-2014 podařilo

Zákaz podomního prodeje
Na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města jsem 19.3.2013 předložil návrh zákazu podomního prodeje na území Starého Města podle §18 odst. 3 živnostenského zákona, který nám tuto kompetenci umožňuje.
Současný stav byl dle mého mínění neudržitelný. Prakticky denně především v dopoledních hodinách se po našem městě pohybovali neprofesionální a vlezlí prodejci vnucující za pomocí lží, vystrašování a výhružek nejčastěji změnu distributora elektřiny a plynu, nové telefonní tarify a různé “zázračné” zboží pochybné kvality. Návrh byl následně na radnici zpracován a schválen Zastupitelstvem města.

Ing. Michal Jakšík
člen Finančního výboru
Zastupitelstva města

 Co se nám nepodařilo a co chceme za Vaší pomoci změnit

Přehled o hlasování – ostatními zastupiteli ZAMÍTNUTO
O transparentnosti hlasování se toho již hodně namluvilo na všech úrovních od Vlády České republiky, přes Poslaneckou sněmovnu, Rady a Zastupitelstva měst až po Výbory a Komise na radnicích.

Při pročítání zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva města se tak pouze dozvíme, že Zastupitelstvo schválilo či zamítlo danou záležitost, přičemž samotné hlasování mnohdy nebývá tak jednoznačné.

Zastupitelé za ODS ve Starém Městě již několikrát Zastupitelstvu navrhovali, aby minimálně u hlasování o zásadních otázkách týkajících se strategických záležitostí, především v oblasti ekonomiky a investic byl proveden záznam o hlasování jednotlivých zastupitelů, tzn. kdo byl pro, kdo byl proti a kdo se zdržel.

Tento návrh byl ostatními zastupiteli vždy zamítnut. Běžný občan, který nemá možnost se jednání Zastupitelstva účastnit osobně, a to především z pracovních důvodů, neboť tato jednání jsou zpravidla stanovena již na 16:00 hod., tedy čas, kdy je většina z nás pracujících možná teprve na cestě domů.

Předpokládám, že každý ze členů zastupitelstva hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a proto by se neměl obávat zveřejnit svá rozhodnutí.

Opravdu vás nezajímá, jak hlasují o zásadních záležitostech zastupitel, kterého jste volili? Holt kdo se bojí, nesmí hlasovat! J

Transparentní politika – ostatními zastupiteli ZAMÍTNUTO

V diskuzi na webu Transparency International jsem zaznamenal zajímavou diskuzi, která mě inspirovala k napsání tohoto článku.

DOTAZ: Kdybyste měli kouzelnou hůlku, jaká konkrétní opatření byste zavedli pro zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti radnic?

ODPOVĚĎ: Opozice by měla mít možnost vykonávat svou kontrolní funkci a měla by být vždy zastoupena v hodnotitelských komisích.

A jaká je situace u nás ve Starém Městě?

Jako příklad uvádím složení hodnotitelských komisí v roce 2011 dle příslušnosti k jednotlivým politickýcm stranám:

KDU-ČSL – 4x
TOP 09 a SS – 8x
ČSSD – 3x
STAN – 2x
KSČM – 1x
ODS – 0x

Ve Starém Městě vládne koalicee ve složení KDU-ČSL, TOP 09+SS, ČSSD a STAN.
(Vysvětlivky zkratek: TOP 09+SS – TOP09 ve spojení se Staroměstským sdružením)

Jaké z toho plynou závěry?
- Stávající koaliční strany odmítají transparentní a důvěryhodný průběh procesu výběru dodavatelů
- Stávající koaliční strany nevyžívají možný odborný potenciál nominantů za opoziční politické strany
- Následně při kontrolách ze strany Finančního a Kontrolního výboru vyplývají kauzy hraničící s legislativními mantinely a dobrými mravy.

Na tyto problémy a připravenost odborníků z řad ODS již upozorňujeme více než čtyři roky – bez odezvy.

Konstatování, že stávající stav je netransparentní byl i závěrem u kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Staré Město, který vzal zprávu včetně jejich závěrů a doporučení na vědomí.

Tato kontrola proběhla v závěru roku 2011 a doposud jsme na ni neobdrželi stanovisko Zastupitelstva.

Je to i výzva koaličním zástupcům, aby dali šanci opozici konstruktivně spolupracovat – například při sestavování výběrových komisí a ti mohli být oněmi „hlídači“ ihned v zárodku.
lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>