optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
ODS Staré Město - Volební program
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám volební program a kandidáty Občanské demokratické strany pro volby do Zastupitelstva města Staré Město.

Předchozí generace nám ve Starém Městě odkázaly neocenitelné historické dědictví, z něhož dodnes naše město čerpá. Největší výzvou současnosti je, zda dokážeme tento potenciál využít a skloubit jej s moderními požadavky dnešní doby.

Chceme posílit charakter Starého Města jako všestranně dobrého místa pro život. Města, které nabízí bohatou škálu aktivit pro volný čas všech generací, pracovní příležitosti a podporu podnikání.

Naší hlavní prioritou je další ekonomický rozvoj města, zkvalitňování služeb občanům a větší otevřenost a informovanost ze strany Městského úřadu.

Nabízíme vám kandidáty všech věkových kategorií, různých profesních zaměření, lidi se zkušenostmi s manažerským řízením a s velikým odhodláním pracovat pro naplnění našeho volebního programu.

Věříme, že náš program a kandidáti získají Vaši podporu, děkujeme, že tak zodpovědně volíte svoji budoucnost.

 

VOLEBNÍ PROGRAM


I. Staré Město – město jako moderní domov

V našem městě se v posledních letech rodí stále čím dál víc dětí, stěhují se k nám mladí lidé z okolních obcí a jsou zakládány nové rodiny. Plně si uvědomujeme, že je nezbytné přizpůsobit tvář našeho města tak, aby se v něm mladým lidem dobře žilo, město plnilo maximum jejich potřeb a vytvářelo tak podmínky pro další rozvoj, aby lidé rádi ve Starém Městě zůstávali a trávili volný čas a ne zde jen nocovali. K naplnění tohoto cíle jsme připraveni zasadit se o
- výstavbu startovacích bytů pro rodiny do 36 let

- další významný rozvoj koupaliště Širůch

- prosazení příspěvku na rekonstrukci starého původního domu mladým rodinám
- realizaci stavebních úprav vedoucích k bezbariérovému městu

- rozvoj stávajících a další budování nových dětských hřišť

- Poskytování podpory sdružením a organizacím zaměřeným na zdravý životní styl a sport

- Podporu nových technologií pro rozvoj občanů a komunikaci město vs. občan
- další rozvoj amatérských sportů ve městě

- další rozvoj zeleně podél komunikací

- rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně propagace města
- podporu preventivních zdravotnických programů pro děti a mládež

II. Staré Město – město bezpečné
Obyvatelé Starého Města se musí v každou denní i noční hodinu cítit co nejbezpečněji na celém území spravovaném radnicí http://canadianviagras.com/pill/cialis-canada/. Za tímto účelem
- budeme klást důraz na zvýšení výskytu pěších strážníků v ulicích našeho města
- budeme prosazovat nulovou toleranci vůči projevům vandalismu

- zavedeme přísný postih nezodpovědných majitelů psů

- budeme usilovat, aby se městská policie zaměřila i na preventivně osvětové přednášky
- budeme pravidelně informovat o činnosti městské a státní policie a o stavu kriminality v našem městě


III. Staré Město – město kulturní a turistické
Důraz budeme klást na rozvoj turistiky, zkvalitnění stávajících a rozvoj dalších služeb. Pro naplnění těchto cílů v následujícím volebním období budeme
- prosazovat dobudování sociálního zázemí a odpočinkových zón v okolí cyklostezek
- prosazovat vznik půjčovny kol na vlakovém nádraží

- nadále podporovat kulturní spolky

- klást důraz na další rozvoj Informačního centra

IV. Staré Město – město vstřícné samosprávy
Dynamický rozvoj Starého Města chceme podpořit zaváděním moderních technologií, sdělovacích a komunikačních nástrojů. Zastupitelstvo a městský úřad je tu pro občany, ne naopak. V příštím volebním období proto

- budeme usilovat o transparentnost hlasování ve správě věcí veřejných

- prosadíme možnost platit na Městském úřadě správní a místní poplatky prostřednictvím platebních  

   karet.
- budeme usilovat, aby se občan na Městském úřadu cítil jako klient

- budeme iniciovat modernizaci a zatraktivnění webových stránek města, aby více sloužily

občanům k jejich komunikaci s radnicí

- chceme prosadit další rozvoj a Staroměstských novin

V. Staré Město – město pro podnikání
Chceme v maximální možné míře spolupracovat se všemi podnikateli a potencionálními

investory. Pro realizaci tohoto cíle budeme podporovat

- stávající malé a střední podnikání
- aktivity soukromých podnikatelských subjektů a živnostníků a motivovat je k založení a umístění sídla v našem městě, zejména podnikatelů, zajišťujících služby a pracovní místa pro občany v našem městě

- vytvoření pracovní pozice projektového manažera, která významnou měrou přispěje k    

získání dotací z nejrůznějších dotačních titulů včetně dotačních titulů Evropské unie

lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>